ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku na zakup jednej strony reklamy w czasopiśmie branży jubilerskiej na rynek Niemiecki

W ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Marcin Zaremski – wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą”, w ramach poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE, firma Marcin Zaremski ogłasza zapytanie ofertowe na zakup jednej strony reklamy w czasopiśmie branży jubilerskiej na rynek Niemiecki.

Przedmiot zapytania ofertowego


Przedmiotem zapytania jest zakup jednej strony na reklamę przedsiębiorcy w czasopiśmie branży jubilerskiej, skierowanym na rynek niemiecki.


Szczególy w pliku do pobrania.


Wynik postępowania ofertowego:

Informuje, że w wyniku analizy ofert, dokonanej przez zamawiającego w dniu 21.12.2017 r. firma Marcin Zaremski zdecydowała się na zakup reklamy w postaci strony 1/1 w kolorze w 3 czasopismach tj.:

ZeitForm, Shmuck Magazin i Goldschmiede Zeitung

których oferty uznano za najlepsze z uwagi na najkorzystniejszą cenę.

Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pliki do pobrania

REQUEST FOR PROPOSAL in market analysis procedure for the purchase of one page of advertising (5) (PDF | 261.97K) Zapytanie ofertowe reklamę w pismach branży jubierskiej (3) (PDF | 242.40K)